College van Bestuur

De 11 scholen van Stichting Monton worden aangestuurd door het College van Bestuur in de persoon van Carla Luycx. Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Het College van Bestuur en de Directie vergaderen in principe op de volgende data:

21 september 2017

12 oktober 2017

30 november 2017

11 januari 2018

15 februari 2018

15 maart 2018 (studiedag)

12 april 2018

17 mei 2018

14 juni 2018