Kadernota financiën

Tegelijk met het strategisch beleid, dat elke vier jaar wordt bijgesteld, wordt ook een financiële kadernota geschreven. In deze kadernota worden vanuit het strategisch beleid en de beschikbare financiële middelen de voorwaarden ingevuld die als basis dienen voor het inrichten van de begroting voor de scholen en de stichting.