Personeelsbeleid Monton

Het personeelsbeleidsplan van Monton wordt op dit moment herschreven. Monton streeft naar leerkrachten die bevlogen zijn en zich als professional willen inzetten om kinderen te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling, hen te leren samenwerken en samenleven en hen uit te dagen om kennis op te doen. Als professionals leren, dan leren kinderen ook. De interactie tussen leerkracht en leerling is het belangrijkste proces waardoor kinderen leren. Schoolleiders bij Monton faciliteiten dit proces en maken het mogelijk dat leraren en leerlingen binnen een lerende organisatie met en van elkaar leren.

When teachers grow 2016