Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

dhr. Frans Kevenaar, voorzitter en lid auditcommissie

dhr. Arnold van der Ploeg, vice-voorzitter

mw. Berna van den Berg, lid

mw. Liselot Westhoff, lid en voorzitter auditcommissie

dhr. Paul Kanters, lid

De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar samen met de bestuurder op het bestuursbureau. Vaste onderdelen van de vergaderingen zijn in de loop van het jaar: vaststelling van de begroting en het formatieplan, vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

Voor het schooljaar 2017-2018 is de vergaderplanning in principe als volgt:

4 oktober 2017

13 december 2017

24 januari 2018

28 maart 2018

30 mei 2018

20 juni 2018