College van Bestuur

De 11 scholen van Stichting Monton worden momenteel aangestuurd door het College van Bestuur a.i. in de persoon van Alex Brobbel. Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het CvB legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

Per 1 augustus 2019 zal Jeroen Gommers aantreden als Voorzitter College van Bestuur van Stichting Monton.

Het College van Bestuur en de Directie vergaderen in principe op de volgende data in het schooljaar 2018/2019:

27 september 2018

11 oktober 2018

14 en 15 november 2018: studie-tweedaagse

29 november 2018

17 januari 2019

14 februari 2019

14 maart 2019

10 en 11 april 2019: studie-tweedaagse

16 mei 2019

13 juni 2019