Missie, Visie en Kernwaarden Monton

In 2015 hebben de scholen van Monton een nieuwe gezamenlijke missie en visie vastgesteld.

Missie: Het kind naar een nieuwe wereld

Scholen van Stichting Monton geven hoogwaardig montessori onderwijs door effectief af te stemmen in het weten, het doen , het samenleven en het zijn van kinderen vanuit kosmisch perspectief waardoor ieder kind zich maximaal ontwikkelt

Visie: Ontwikkelingsgericht in de 21e eeuw

Monton scholen leren kinderen 21e eeuwse vaardigheden door montessori onderwijs. Kinderen gedragen zich sociaal-bewust, betrokken en hebben een realistisch beeld van de wereld en zichzelf. Ze zijn zelfstandig onderzoekend in het leren leren.

Kernwaarde: Vrijheid in gebondenheid

Monton scholen dagen leerkrachten en kinderen uit tot onderzoekend gedrag en keuzes binnen een gestructureerd voorbereide leeromgeving. Reflecteren op eigen gedrag en nakomen van gemaakte afspraken vormen een basis om dit te bereiken.

Kernwaarde: Leer het mij zelf te doen: eigen verantwoordelijkheid voor leren

Op Monton scholen houden kinderen en medewerkers overzicht op leerdoelen die voor hen van belang zijn. Ze zijn zich bewust dat leren leren en kennis verwerven van basisleerstof van groot belang is voor de ontwikkeling als individu en zijn intrinsiek gemotiveerd om doelen te bereiken. 

Kernwaarde: Ontwikkelen tot sociaal verantwoordelijke mensen

Medewerkers en kinderen waarderen ieders eigenheid en gaan respectvol met elkaar en de omgeving om.

Kernwaarde: Begeleiden naar zelfstandigheid

Een zorgvuldig voorbereide leeromgeving daagt zowel medewerkers als kinderen uit om zelfstandig keuzes te maken en werk te kiezen en te plannen. Door het stellen van de juiste vragen realiseren we op scholen van Monton een feedback cultuur die leidt tot de ontwikkeling van zelfstandige en zelfsturende personen.

De scholen van Monton gebruiken de missie, visie en kernwaarden van de stichting in de vertaalslag naar het onderwijs en het pedagogisch handelen op de scholen.