Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar samen met de bestuurder op het bestuursbureau. Vaste onderdelen van de vergaderingen zijn in de loop van het jaar: vaststelling van de begroting en het formatieplan, vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

dhr. Frans Kevenaar, voorzitter en lid auditcommissie

mw. Liselot Westhoff, vice-voorzitter en voorzitter auditcommissie

mw. Berna van den Berg, lid

dhr. Leon Broere, lid

dhr. Paul Kanters, lid

 

Voor het schooljaar 2018-2019 is de vergaderplanning in principe als volgt:

3 oktober 2018

12 december 2018

6 februari 2019

27 maart 2019

5 juni 2019

3 juli 2019