Over Monton

Welkom bij Stichting Monton

Monton is een stichting voor neutraal bijzonder basisonderwijs. De stichting heeft 11 scholen die zijn gelegen in midden Nederland en montessori onderwijs geven. Jaarlijks bezoeken bijna 1800 leerlingen een Monton school en ruim 160 leerkrachten zijn werkzaam bij de stichting. Scholen van Monton, hoewel wat verder uit elkaar gelegen, verbinden zich door het werken vanuit de montessori gedachte. Door samenwerking, professionele uitwisseling en een gezamenlijke missie en visie versterken de scholen elkaar in het onderwijs aan kinderen.Montessori onderwijs is onderwijs van de 21e eeuw. De scholen werken volgens de uitgangspunten van de Nederlandse Montessori vereniging en voldoen aan de standaarden van de inspectie. Monton scholen werken opbrengstgericht aan kennis en vaardigheden, maar besteden ook aandacht aan de sociale, de morele en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Kinderen die montessori onderwijs volgen ontwikkelen zich tot krachtige persoonlijkheden die leren omgaan met de complexiteit van de hedendaagse samenleving.Het bestuursbureau van Monton is gevestigd in een modern gebouw en werkt daar samen met andere stichtingen voor basisonderwijs.

Wij zijn op zoek naar een senior medewerker PSA. Meer informatie vindt u hier.

Laatste nieuwsberichten

Gymnastiek-vakleerkracht Rob in actie in zijn nieuwe ‘bedrijfskleding’. Mooie reclame voor Monton!

Hele berichtAlle berichten